Míra otevření emailingu horských resortů na mobilech začíná jasně trendovat

Foto: Facebook

Během posledních pěti let strmě roste přijímání emailové pošty na mobily, nepřekvapivě. Současně vzrůstá i poměr otevření emailů, což už tak samozřejmé není. V jakých denních časech by měla střediska svůj marketingový emailing rozesílat, aby měl nejlepší šanci, že bude otevřen a přečten?

VR marketing monitoruje otevírací míru emailingu na mobilních zařízeních od roku 2012. Vychází z dat shormážděných z kampaní 90 středisek v Americe, Evropě a Austrálii, rozeslaných více než 600 milionům příjemců.

Každý email je analyzován podle místního času, kdy byl střediskem rozeslán. Tyto časy jsou pak seskupeny do tříhodinových bloků v rámci dne; např. první údaj na vodorovné ose grafu 12am – 2am znamená, že kampaň byla rozeslána mezi 0:00 (půlnocí) až 2:59 hodin v noci.

Mira otevreni mobilniho emailingu

Ze srovnávacího grafu vyplývá, že druhým rokem za sebou míra otevření ne zanedbatelně roste.

Druhým rokem se ale taky začíná rýsovat zřetelný intradenní trend v rámci popsaných tříhodinových odesílacích bloků. Lidi na svých mobilních zařízeních otevírají nejvíc střediskového emailingu odeslaného v ranní špičce (mezi šestou a devátou ráno) a pak odeslaného večer (opět mezi šestou a devátou večerní), kdy je poměr otevření v rámci denní doby absolutně nejvyšší.

Pro horská střediska se tak začínají rýsovat dva jednoznačné úseky v rámci dne, kdy by se jim kampaň mohla/měla vyplatit rozesílat nejvíc. (Ačkoli hodnotu vlastního praktického testování žádná univerzální teorie nikdy nenahradí.)

Bude zajímavé, nakolik (a zda vůbec) rozjetý trend potvrdí budoucí 2016 linie.