Nakolik vnímá publikum horského střediska responsivitu vyžádaného emailingu?

Zdroj: Lipno

Marketingovou branží cestuje řada strašidel, duchů a mýtů; jedním z takových je teorie, že až 80 % příjemců emailu zprávu bez přečtení smaže, pokud na jejich mobilu nebude vypadat dobře.

Nakolik vnímá publikum BlueHornet

Vailský marketing tento oborový průzkum nevzal na lehkou váhu a už několik let od doby, kdy byl zveřejněn, reakce vlastního – toho pro něj nejdůležitějšího! – publika sleduje a čas od času je na tento ohled i záměrně testuje.

Zmíněný 80% strašák nezbytně stojí na dvou hnátách: jednak na předpokladu, že email se nebude příjemci jevit jako dobře vypadající, druhak jak na takový vjem příjemce zareaguje, pokud vůbec.

Bez znalosti první části by nebyla šance dobrat se k druhé.

VRm si letos na jaře v rámci své emailingové databáze zákazníků horských středisek i retailových provozů spravovaných vailským koncernem namátkou vybral 600 testovacích příjemců, jimž rozesílal v rámci jejich standardního vyžádaného opt-in emailingu obsah záměrně naformátovaný buď (1) responsivně, nebo (2) neresponsivně, a také (3) záměrně kazový, napohled nedobrý.

Každý testovací email byl doprovozen jednoduchou anketní obrazovkou s dotazem, zda zaslaný obsah příjemce vnímá jako dobře vypadající, slušný anebo ošklivý. Anketa vyžadovala jen dva přímočaré úkony – vybrat odpověď a odeslat jí;

Nakolik vnímá publikum VRm Mobile

Každý respondent odpovídal na 5 testovacích emailů, VRm se vrátilo na 2700 reakcí. Takto vypadaly;

Nakolik vnímá publikum Kontrolní test

Z grafu lze dedukovat, že zhruba třetině lidí (těm z prostřední „OK“ skupiny) je všechno tak nějak fuk (ačkoli je to z mé strany nejspíš nefér generalizace – to pokud je jejich „OK“ svědomitě zváženou odpovědí).

Oba krajní sloupce však naznačují, že nadpoloviční počet příjemců vyžádaného emailingu na mobilní zařízení vnímá zaslanou poštu racionální optikou – responsivní email hodnotí jako dobrý, neresponsivní a kazový jako špatný.

Zpráva z průzkumu pro VRm a nota bene pro celý obor zní jednoznačně: na responsivitě emailů záleží, většině příjemců to není buřt. A to je sakra dobře.

Toto je však jen ona první noha 80% strašáka zmiňovaného výše. Nyní je zjevné, že většina lidí špatně formátovaný email pozná a vnímá jej jako zlý. Nicméně otázkou stále zůstává, zda jej 80 procent z nich smaže, jak naznačuje nahoře linkovaný průzkum od BlueHornetu.

Jenže jak takovou věc vůbec zjistit?

Bystří čtenáři s nápadem, pošlete mi vzkaz se svým řešením, sám se k tématu vyjádřím v příštím článku rubriky.

Tom