Ovlivňuje délka facebookového statusu míru angažovanosti publika?

Screen: Facebook

Nedávno jsem zde komentoval efekt délky titulků marketingových střediskových emailů a střediskových tweetů na reakce publika. Nedávalo by smysl nechtít sledovat totéž u střediskových facebookových statusů.

VR marketing za tímto účelem analyzoval přes 74 tisíc facebookových statusů severoamerických a nově i hlavních evropských horských středisek zveřejněných v průběhu minulé 2014/15 sněhové sezóny.

Délku facebookových zpráv rozdělil po 25, resp. 50 znacích a sledoval reakce publika na každou takovouto skupinu. Procento angažovanosti určuje poměr lajků daného statusu dělený počtem fanoušků facebookového profilu střediska.

Reakce-na-facebookovy-status-podle-delky-2015

Podobně jako u vzpomínaných emailových titulků a twitterových zpráv, i zde lze vysledovat zjevnou korelaci typu čím kratší, tím lepší.

Avšak na rozdíl od předešlých, u Facebooku jakmile spadne míra angažovanosti na své uprostřed umístěné dno (mimochodem na dosud univerzálně doporučovaném coby optimálním délkovém rozpětí 200 až 300 znaků), už se z něj příliš nezmátoří.

Sledovaná délka končí na 480 znacích z toho praktického důvodu, že cokoli nad tento limit Facebook ukrojí svým zkracovacím linkem „Read More“.

Hlavní poselství analýzy – alespoň jak já jej vnímám – jsem označil šipkou vlevo nahoře. Čím kratší – údernější text, tím víc facebookových lajků.

Do této vítězné kategorie se vejdou těžko nelajkovatelné statusy typu: „Začali jsme zasněžovat“, „Provoz konečně otevřen“ nebo, cojávím, „Borci v džínách dnes zadara.“

Jeans ski free today

Jinými slovy, soudobé facebookové publikum – těžko říct zda vědomě či ne – dosud stále oceňuje stručnost, bohudík.

Pokud to středisko dokáže vyjádřit méně slovy, možná by mělo.

(Něco, co bych si měl vzít sakra k srdcí, vím.)

Tom