Pohledná a hodnověrná normálnost videomarketingu Mount Snow

Foto: Mount Snow

Pokud jde o videomarketing, osobně považuju za poměrně snadné produkovat slušné klipy – ale za sakra těžké videoklipy vynikající.

S o zlomkrk se vyvíjející sofistikovaností a dostupností technologií měly naše oči v průběhu posledních let privilegium shlédnout kvanta pozoruhodné videoprodukce.

O střediskovém videomarketingu tu píšu průběžně celé roky dokola pod nejrůznějšími úhly pohledu; namátkou od netuctové tematiky přes otevíračkové reporty po třeba POV videoprodukci (což jsou ti – obvykle nevyzpytatelně – lyžující marťani s krabičkami na přilbách).

Jak je těžké vyprodukovat výborný videoklip, o nic snazší není takový férově definovat pomocí nějakých univerzálních kritérií.

Přesto, kdybych se o takovou definici měl pokusit a být přitom stručný a (rádoby)kreativní, po výtečném videoklipu bych chtěl tři U: úhlednost, umírněnost a uvěřitelnost.

•  Úhlednost (kvalitně nasnímané, vizuálně silné záběry)
•  Umírněnost (ani dlouhou ani krátkou stopáž, ani uspěchané ani líné tempo)
•  Uvěřitelnost (snadno si umět představit ve videu sama sebe)

Vloni jsem měl před očima přehled videomarketingové produkce vermontského Mount Snow, a klip z jejich pozdně listopadové otevíračky splňoval právě takovou (ač horkou jehlou spontánně spíchnutou a zřejmě nijak úplnou) definici 3U;

Záběry v klipu jsou ostré a kvalitně komponované (úhlednost), v ohleduplně krátké dvouminutové stopáži je každá sekvence dostačující pro význam sdělení, ale nepřiblíží se nechtěnému pocitu „kdy to už skončí?“ (umírněnost) a aktéři v něm jsou normální lidi dělající normální věci na normálních svazích (uvěřitelnost).

Videoklip používá dobrý, neintrusivní hudební podklad (žádný primitivně vosolený kravál), dostatek nestrojené, běžné lidské řeči, překvapivě srozumitelné i přes spuštěné zasněžování.

Audio běžně dokáže pozdvihnout anebo zruinovat hodnotu celého videoklipu, zde se jim povedlo první. Sám jsem stoupencem co nejsyrovější autenticity, co nejmenší strojenosti a filmování v původním prostředí akčních záběrů.

Vím, jak obtížné je narazit na přirozený talent, který ve videu bude přirozeně mluvit a jemuž bude slušně rozumět, sdělovaný obsah bude mít hlavu a patu a celá aranže bude působit nenuceně a neroboticky. MC Kelsey King z marketingu Mount Snow je ve střediskových klipech přesně taková. Nadto, jak už zmíněno, videoklip je plný běžných lidí – žádní nevěrohodní herci nebo nedostižní profi lyžaři.

Kvalita videoklipu výše není žádným vyzobnutým majstrštykem marketingu vermontského skiresortu; jde o tamní střediskový standard. Jejich o pár týdnů starší video z prvního zasněžování snese stejná kritéria – všimněte si opět té záměrně volené autentičnosti děje v hluku sněhových děl. O co organičtěji vyzní obsah, než kdyby použité obrázky doplnili studeným studiovým komentářem a prostřídali s necitlivě hlasitou muzikou. Zde hudební podklad téměř nevnímáte;

Úhledná, umírněná a uvěřitelná, vpravdě výtečná práce.