Steve Jobs horského byznysu na záchranné misi za Tamarack II.

Screen: Tamarack Resort

předešlém článku představený Brad Larsen, v létě dosazený nový šéf Tamaracku, dobře ví, že chtít úspěšně rozjet (a dlouhodobě udržet v pohybu) celoroční horské středisko na osmý pokus bude cokoli, jen ne selanka. Že příliš šancí na své – tamaracké straně nemá. Že může jít do velké míry o typický boj Davida s Goliášem.

Ovšem uvědomuje si taky morální náboj takového biblického příběhu.

A taky si je dobře vědom, že podobný boj svádí kdekdo.

Proto nehledí vyprávět za každou cenu svůj – tamaracký příběh přímo za sebe, ale hledá místní lidi metaforicky svádějící podobnou bitvu. (Něco, co úspěšně dokázal dělat už v pozoruhodném telluridském videomarketingu.)

A tak v nové sérii videí Tam Fam Stories (Příběhy tamarackých rodin) nechává vyprávět své osobní příběhy zdejší už usazené i nové rezidenty, kteří sami kdysi měli nebo mají na mále, válčili či dál bojují proti Goliášově přesile.

A kteří současně – a rozhodně ne náhodou! – vypráví o Tamaracku jako místě svého srdce.

Plus zároveň podprahově zvou další následovníky, další příslovečné Davidy, do nově vznikající tamaracké komunity.

Ať už je to místní chlápek, co nikdy moc neměl, a dokázal z nuly vybudovat vlastní firmu vyrábějící umělá hnojiva.

Anebo extrémně emotivní příběh minou zmrzačeného srbského sirotka, kterého si v jeho 18 měsících adoptovala americká rodina a odvezla do Tamaracku, kde mu mění život v normální a šťastný.

Či vyprávění jiné velkorysé americké rodiny, která přes svou nadaci motivuje studenty škol v tamním obvodu k disciplíně a lásce ke sportu tím, že za výborný prospěch jim daruje tamarackou sezónku.

Metaforičtí Davidové, vyprávějící své příběhy související s jejich láskou ke středisku, jež je svým Davidem ve své misi.

Inteligentní, srozumitelný, pravdivý marketing nabitý silnými emocemi. Svěží závan průvanu do licoměrností a primitivismem prolezlé reklamní branže.

Šou marketingového kumštýře Brada Larsena a jeho týmu teprve začala. Je pro mě dobrou zábavou i cennou školou sledovat jejich kroky.

Tom