Údržba zasněžovací techniky

Photo: Killington Mountain Resort

Je váš zasněžovací systém připraven čelit jakýmkoli výzvám, které může zanedlouho nachystat nevyzpytatelné počasí?

Posledních několik zimních sezón ukazuje horským střediskům napříč Evropou – velkým i nejmenším – důležitost výkonného a efektivního zasněžování. Jedním z nezbytných aspektů je, vcelku pochopitelně, účinný systém samotný; neméně nutná je však jeho adekvátní údržba. Dalšími důvody pro nezanedbávání údržby jsou vedle efektivity výkonu i bezpečnost a spolehlivost provozu. Správně připravený zasněžovací systém znamená rozumně bezpečné prostředí pro obsluhující personál i lyžující návštěvníky a umožní nerušeně zasněžovat hned, jak to podmínky dovolí.

Adekvátní údržba je zejména důležitá v sezónách, kdy jsou zimní střediska postižena suchým a teplým počasím, nemohou příliš či vůbec zasněžovat a neuloží svou techniku ke spánku tak, jak by měla. Okna zasněžovacích příležitostí se stále zkracují a každý areál se spoléhá na výrobu maximálně možného množství sněhu v kterýkoli okamžik, kdy to podmínky dovolí. Všechny složky zasněžovacího systému včetně čerpadel, rozvodů a koncových výrobních zařízení musí být připraveny ke spuštění prakticky na okamžitý povel. Důsledný plán posezónní a předsezónní údržby umožní systému začít pracovat na plný výkon od prvního možného dne.

Schizofrenní situace
Taková věc však často nezáleží na provozních pracovnících, nýbrž si vyžaduje angažovanost vedení střediska. Manažeři mohou mít tendenci chtít čekat až do posledních chvil, aby ušetřili za energie spojené se zprovozněním celé zasněžovací konfigurace. Ostré spuštění nedostatečně prozkoušeného systému však může vést k nepříjemným překvapením, frustraci a fatálně opožděné výrobě sněhu. „Zasněžování musím mít v takovém stavu, aby když přijde rozhodnutí o začátku, se po stisknutí tlačítka všechno rozjelo, jak má, a vyrábělo sníh s maximální možnou efektivností podle daných podmínek. Nic se na údržbě nevyplatí ošidit,“ řekl mi provozní technik jednoho tuzemského střediska.

Jak tedy šetřit náklady? Málokterý dodavatel energie se asi zřekne šance naúčtovat si sazbu za neobjednaný nadměrný odběr pro testování systému; středisko by nicméně mělo zkusit takovou možnost vyjednat. Pokud to nebude možné, pak riskovat překročení naobjednaných limitů v minimalizované míře tím, že se budou testovat jednotlivé prvky – například čerpadla a kompresory – postupně, jedno zařízení za druhým. Koordinovat s lanovkami a jinými letními provozy, pokud jsou pod společným elektroměrem, ve snaze vyhnout se společnému odběru v jeden čas.

Co kontrolovat? Pod běžným provozním tlakem otestovat všechny důležité komponenty a zkontrolovat, zda neuniká vzduch ani voda. Zařízení, které přes léto zůstává venku (hadice, hydranty, děla, potrubí, rozvodné skříně, ovládací panely) se může stát azylem pro včelstva nebo hlodavce; všechny prvky je třeba prohlédnout a pročistit předtím, než se jejich funkčnost začne testovat. Pokud přes léto na svazích pracoval bagr či jiná těžká technika, mohla napáchat neviditelnou škodu na rozvodech, již je vhodné odhalit co nejvčasnějším předsezónním testem.

Pro kontrolu koncových zařízení je třeba natlakovat celý systém s tyčemi na svých místech, vyčistit jakékoli ucpané trysky, vyměnit defektní a zkontrolovat stav všech. Při prvním zapnutí systému je třeba nechat hydrant propláchnout a teprve, až jím bude protékat čistá voda, připojit k dělům. Rez a jiné malé částice dokážou zanést čisté filtry a trysky prakticky okamžitě.

S revizí systému by středisko mělo začít co nejdříve; čím dřív začne, tím důkladnější si může dovolit být. I relativně malý tým tak zvládne zkontrolovat mnoho techniky a bude mít dost času na objednání náhradních dílů, pokud budou potřeba. Některé díly, zejména u čerpadel a kompresorů, mohou mít dodací lhůtu několik měsíců. Nejpraktičtější je otestovat systém hned po skončení lyžařské sezóny, kdy je ještě konfigurace z většiny na svém obvyklém místě, a identifikovat jakékoli závady. Potřeba údržby nebo výměny dílů je nejzřetelněji vidět, když je technologie v provozu. Inspekce později v létě je pracnější a stojí i víc času. Včasný přístup urychlí proces výměny dílů, rutinní letní kontroly i přípravu na podzimní start provozu.

Následuje ilustrativní seznam rutinních úkonů kontrolní údržby hlavních částí zasněžovacího systému, do něhož mi přispělo několik zkušených techniků z tuzemských skiareálů.

Trysky
Hlavními položkami k revizi jsou vodní trysky, nukleátory a masky filtrů. Kontrola stavu každé trysky. Opotřebená nebo zanesená tryska snižuje výkon děla a jeho schopnost funkčně produkovat sníh v marginálních teplotách tím, že budou potřebovat nižší teplotu k nastartování výroby. Každý výrobce zasněžovací techniky udává přesný rozměr otvorů trysek pro různé jejich typy.

Kontrola jakéhokoli viditelného opotřebení – pokud je otvor trysky nepravidelný nebo zjevně zvětšený, ovlivní to rozprašovací schéma trysky, zejména v její úvodní fázi, na které nejvíc záleží právě v hraničních podmínkách. Výrobci nabízí kontrolní nerezové hroty sloužící k porovnání původní velikosti otvoru se současnou a k odhalení, které trysky je už třeba vyměnit. Odstranit jakýkoli nános prachu, jehličí nebo hmyzu, jenž může trysku nebo nukleátor blokovat. Pročistit vodní trysky hrotem nebo jemným ocelovým kartáčem, nukleátory hrotem, tlakem vody nebo vzduchu. Kontrola a pročištění každého nukleátoru, který má vnitřní masku. Vyměnit kroužky těsnění pokaždé, kdy voda tryskou prosakuje.

Těžká technika
Vizuální kontrola ramen tyčí a ostatního zařízení. Inspekce volného pohybu všech jednotlivých částí, které se pohybovat mají, odstranění všech dočasných svorek, držáků atp. Oprava nebo výměna netěsnících ventilů u vodních i vzduchových hadic. Revize stavu hadic, pročištění a test jejich opotřebení. Kontrola zámků spojek hadic, výměna jakýchkoli volných fitinek a preventivně i těch, které vypadají, že budou mít tendenci v nadcházející zimě povolit. Při novém spojování hadic na začátku sezóny zkontrolovat korektní usazení všech spojek.

Jako prevenci proti vniku hmyzu a hlodavců uzavřít igelitem nebo strečovou fólií každý otvor, panel nebo spojku. Kontrola všech hydrantů – pokud se přes léto po svahu pohybují návštěvníci, mohli zapnout vodní nebo vzduchové hydranty. Natlakovat vodní systém a zkontrolovat jeho těsnost; opravit a propláchnout jej předtím, než se připojí k dělům. Pokud bude třeba kopat do země, nepromarnit léto a podzim, nenechávat to na zimu. Zkontrolovat a pročistit vzduchové potrubí a filtry. U mobilních děl zkontrolovat pneumatiky kol, zda nejsou fyzicky poškozeny a zda dobře drží vzduch.

Čerpadla, kompresory a elektromotory by měly projít kontrolní údržbou hned na jaře. To pomůže redukovat nadměrné odběry elektřiny přes léto a podzim, kdy bude třeba energie k testu koncových zařízení. Náhradní díly těchto zařízení mívají také nejdelší dodací lhůty. Elektromotory čerpadel, kompresorů a ostatních chladicích zařízení by měly projít inspekcí certifikovaného elektrikáře (kontroly elektroniky se obecně obává většina personálu, kromě nejzkušenějších a nejkvalifikovanějších lidí v týmu).

Tyčové sprchy
Zkontrolovat stav spojek, odchylky z tvarů, chybějící části, čelní těsnění. Revize všech přívodních hadic, které zůstávají připojeny k tyčím. Kontrola a promazání všech klikových a jiných zvedacích mechanismů; ujistit se, že se funkčně pohybují celou dráhu nahoru i dolů, aby byl zajištěn provozní přístup k hlavici sprchy v každé poloze. Ohledat povrch tyče i hlavice kvůli jakýmkoli trhlinám či jiným poškozením.

Vrtulová děla
Zrevidovat historii provozu každého děla za uplynulou sezónu – pokud po celou zasněžovací periodu nefungovalo, jak mělo, zjistit proč a problém napravit. Zkontrolovat vodní filtry, zda nemají porušené masky, zkontrolovat kroužky a obojí vyčistit. Pokud nutno, vyměnit těsnění na filtrech a uzávěry, jelikož mohou popraskat a zpozdit tak zahájení zasněžování. U kompresoru vyměnit olej, zkontrolovat vzduchové filtry, ohledat povrch vzduchové hadice kvůli trhlinám a únikům vzduchu. Jakýkoli únik vzduchu ovlivní funkci nukleátorů. Kontrola tlakových ventilů, stavu gumových tlumičů, utažení všech šroubů.

Zkontrolovat elektrický přívodní kabel kvůli fyzickému poškození; pokud je přes léto odpojován, zkontrolovat řádné fázování a otáčky motoru po opětovné instalaci kabelu. Kontrola externího ovládacího panelu a ochranného krytí. Revize chodu všech motorů – ventilátoru, výkyvu i kompresoru. Zkontrolovat elektrické vedení a všechny kontrolní skříně kvůli možnému zneužití pasažéry, kvůli poškození zatékající vodou, hlodavci nebo hmyzem. Ohledat podvozek kvůli prasklinám, ohnutí či jinému mechanickému poškození. Promazat všechny otočné čepové části. Kontrola funkčnosti vyrovnávacích zvedáků. Zkontrolovat podpěry proti prasklinám či chybějícím dílům.

Automatická zařízení
Kontrola přesnosti meteostanice a tlakových sensorů. Zkontrolovat vlhkost vzduchu na obou koncích spektra; při nízké vlhkosti nadýchat na sensor a ujistit se, že citlivě reaguje. Zkontrolovat řádnou funkčnost čerpadel. Během léta rozpojit komunikační kabely na všech možných místech, otevřít pojistky a jističe, odpojit hlavní přívod, aby se minimalizovalo poškození v případě zásahu bleskem. Pokud má systém záložní baterie, zkontrolovat jejich řádné odpojení. Na podzim systém znovu zapojit a provést kontrolní test provozu, včetně komunikace mezi děly a centrálním počítačem.